Cửa Đi Nhôm 2 Cánh Mở Quay

  • Cửa đi nhôm 2 cánh mở quay gồm các kiểu mở quay vào trong, quay ngoài, có thể sử dụng phụ kiện cửa đi chính, phụ kiện cửa ban công hay cửa thông phòng hoặc ổ khóa tiết kiệm.
  • Cửa đi nhôm 2 cánh mở quay sử dụng ngưỡng nhôm, không ngưỡng hoặc ngưỡng nhựa.
  • Thanh Profile làm cửa đi nhôm 2 cánh mở quay là thanh profile nhôm sơn tĩnh điện (khuôn cửa, khung cánh) đảm bảo phần kết cấu chịu lực chính của cánh cửa.
  • Cửa đi nhôm 2 cánh mở quay đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.
  • Có hai loại: cửa đi nhôm 2 cánh mở quay ra ngoài hoặc cửa đi nhôm 2 cánh mở quay vào trong.