Vách Nhôm Kính Hệ Semi-Unitized

  • Hệ vách nhôm kính Semi – Unitized (còn gọi là hệ bán lắp ghép Semi-Unitized curtain wall hay hệ Hybrid curtain wall) là hệ mặt dựng con lai của hai hệ mặt dựng Stick và Unitized. Lý do gọi semi là hệ mặt dựng con lai bởi lẽ không giống hệ stick, tất cả đều được lắp đặt ở công trình hay hệ unitized đều lắp ở nhà máy, nguyên lý của hệ semi-unitized là ngoại trừ khung chính, các thành phần mặt dựng khác được lắp ráp thành tấm panel unitized, sau đó chuyển chúng đến công trình để định vị và lắp trên khung chính.